Aanmelden voor de regiobijeenkomsten is niet meer mogelijk. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op: onderwijsadviesentraining@uu.nl / 030 253 3224.